PO GŁOSOWANIU NAD KODEKSEM RODZINNYM. SONDAŻ.

Masowe protesty uliczne nie dały do myślenia projektodawcom “Kodeksu Rodzinnego” – ustawy sprzecznej z konstytucją i uwarunkowaniem społecznym naszego państwa. Na wielkie szczęście nie doszło do zamieszek, a sama ustawa została przegłosowana i odrzucona w Sejmie. Nie trzeba zbyt wiele pisać, wynik aktualnego sondażu dla Niezależnej daje do myślenia – konserwatyści nie tylko najmniejszą siłą […]

Read more "PO GŁOSOWANIU NAD KODEKSEM RODZINNYM. SONDAŻ."

Wielkie protesty. Tysiące ludzi na ulicach.

Przez cały dzisiejszy dzień na ulicach wszystkich największych miast kraju gromadziły się tłumy ludzi aby zaprotestować przeciwko propozycji Partii Konserwatywnej nowego Kodeksu Rodzinnego.  Przedrusini przyzwyczajeni do swobód i liberalnego kraju, który wywalczyli po długich latach walki z ciężkim reżimem poczuli się dotknięci i wyszli na ulice.  Sytuacja chwilami zaczyna wymykać się spod kontroli, ponieważ tłumy […]

Read more "Wielkie protesty. Tysiące ludzi na ulicach."

UPADEK KOALICJI !

Dzisiaj w godzinach wieczornych Partia Konserwatywna złożyła w Kancelarii Sejmu niekonstytucyjną i homofobiczną propozycję “Kodeksu Rodzinnego” znoszącego Ustawy o małżeństwie i przysposobieniu. Z informacji jakie udało nam się ustalić koalicjant partii rządzącej nie konsultował swojej polityki resortowej od dłuższego czasy z Lordem Kanclerzem, jednak aktualna propozycja, która miałaby skreślić bardzo dobre ustawy które były przegłosowane […]

Read more "UPADEK KOALICJI !"

Walka w Sejmie!

W Sejmie trwają obrady nad Kodeksem Wyborczym – bardzo burzliwym tematem wśród grona polityków naszego kraju. Ewidentnie widać walkę drobnych ugrupowań z kolosami, które są pewne zawsze swojego miejsca w Sejmie. Małe ugrupowania zachowują się niczym dzieci, którym chce się zabrać zabawkę ! Przecież każda osoba, z każdego środowiska będzie miała możliwość wejścia do Sejmu, […]

Read more "Walka w Sejmie!"

Delegalizacja Związku Glukburskiego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o delegalizacji “Związku Glubkurskiego” a właściwie to uznania go za nielegalny, ponieważ legalnym nigdy nie był. “Związek Glukburski” powstał nie stosując się do Ustawy obowiązującej partie polityczne. W tym wypadku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło jego nielegalność – wcześniej ogłosiło, że podejmie takie kroki w przeciągu 48 […]

Read more "Delegalizacja Związku Glukburskiego"

Wizyta dyplomatyczna z Państwa Kościelnego Rotria

Dziś o godzinie 16:00 do Nowego Miasta nad Rahą wjechał z oficjalną wizytą Jego Królewska i Najwierniejsza Mość Wilhelm Orański jako przedstawiciel Państwa Kościelnego Rotria w stosunkach międzynarodowych. Przygotowania do przyjazdu oficjela trwała od wczesnych godzin porannych co wiązało się z wieloma utrudnieniami w ruchu drogowym. Wizyta miała charakter oficjalny więc w miejscu zebrały się […]

Read more "Wizyta dyplomatyczna z Państwa Kościelnego Rotria"

Polityczna walka czy sprawiedliwość ?

Dzisiaj w godzinach wieczornych DP Lord Konsul, Marszałek Sejmu Bohider hr. Lasklajov złożył doniesienie do Sądu Konstytucyjnego zaskarżając ustawę PK/2/2017 mówiącą o podziale administracyjnym. Zgłosił swoje obawy nt. przeprowadzonego niepoprawnie głosowania nad ustawą podczas Sejmu V kadencji i prowadzenia obrad przez Pana Wilkelma Schonenbau’a. Oprócz wątpliwości co do głosowania stwierdził, że możliwe jest popełnienie przestępstwa. […]

Read more "Polityczna walka czy sprawiedliwość ?"