Polityczna walka czy sprawiedliwość ?

Dzisiaj w godzinach wieczornych DP Lord Konsul, Marszałek Sejmu Bohider hr. Lasklajov złożył doniesienie do Sądu Konstytucyjnego zaskarżając ustawę PK/2/2017 mówiącą o podziale administracyjnym. Zgłosił swoje obawy nt. przeprowadzonego niepoprawnie głosowania nad ustawą podczas Sejmu V kadencji i prowadzenia obrad przez Pana Wilkelma Schonenbau’a. Oprócz wątpliwości co do głosowania stwierdził, że możliwe jest popełnienie przestępstwa. […]

Read more "Polityczna walka czy sprawiedliwość ?"

WIELKIE ZMIANY NA SCENIE POLTYCZNEJ

    Wyniki wyborów na Sejm VI kadencji zaskoczył nie tylko polityków, ale całe społeczeństwo. Sondaż wyborczy, który został przeprowadzony przez “Przedruskie Wieści” zapowiadał wygraną BZO (Socjaldemokratów), jednak wydawało się to skrajnie niemożliwym scenariuszem. Konfederacja Centro – Prawicy (Partia Konserwatywna + Stronnictwo Republikańskie) rozpadła się zaraz po przegranych wyborach. Strona polityczna, która przez wiele kadencji […]

Read more "WIELKIE ZMIANY NA SCENIE POLTYCZNEJ"

Nowa Konstytucja

Trzynastego marca 2017 roku została uchwalona i wprowadzona w życie nowa konstytucja na terenie naszego kraju. Utwierdziła ona rolę i siłę monarchii w naszym kraju, oczywiście pozostajemy krajem demokratycznym – dzięki Bogu ! Obywatele naszego kraju tłumnie świętują z okazji uchwalenia nowej konstytucji, część z nich – głównie zwolennicy skrajnie lewej strony politycznej protestują wobec […]

Read more "Nowa Konstytucja"

Złodziejstwo czy troska ?

   Dzisiaj w godzinach popołudniowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i Sprawiedliwości wydało rozporządzenie o konfiskacie majątków Kościoła Słowiańskiego na rzecz skarbu państwa. Czy ta nagła zmiana polityki władz nie jest zaskakująca ? Jakie są intencje ministerstwa aby odbierać majątki ziemskie Kościołowi ?       Inicjatywa wyszła od przewodniczącego Stronnictwa Republikańskiego – partii, która na […]

Read more "Złodziejstwo czy troska ?"

Poparcie monarchii wśród obywateli Przedrusi

Nasza ojczyzna po długim okresie panowania najpierw reżimu, następnie republikanizmu zdecydowała się wrócić do wielowiekowej tradycji monarchistycznej naszego kraju. Po niedługim czasie istnienia monarchii nasza redakcja zdecydowała się zapytać obywateli jakie jest ich spojrzenie na monarchię, w naszym odczuciu początkowy entuzjazm był wielki, było nawet słychać głosy aby wzmacniać siłę monarchy aktualnie entuzjazm maleje – […]

Read more "Poparcie monarchii wśród obywateli Przedrusi"

Wielkie zagrożenie powodziowe

Po kończącej się ogromnej fali mrozów stopniowo zaczynają topnieć w naszych miastach zamarznięte rzeki, aktualne zagrożenie powodziowe jest niezwykle wysokie, ponieważ poprzednie władze nie robiły nic w celu modernizacji wałów powodziowych. Na największe straty zostanie skazany prawdopodobnie powiat Górnobrzeski gdzie infrastruktura sięga jeszcze czasów reżimu (!). Radzimy wszystkim mieszkańcom silnie się zsolidaryzować w obliczu takiego […]

Read more "Wielkie zagrożenie powodziowe"

Nowość na scenie politycznej !

    Chwała Wielkiej Przedrusi ! – tak przywitali Republikę Przedruską założyciele nowej siły politycznej w Republice. Jak sami założyciele podkreślają reprezentują oni prawą stronę polityczną w naszym kraju, której, jak twierdzą, brak.     Przewodniczącym nowej siły politycznej został Józef Markiewicz – aktualny Minister Wojny w rządzie Terezy Machovej. Kongres założycielski Ligii Przedrusinów miał […]

Read more "Nowość na scenie politycznej !"