Delegalizacja Związku Glukburskiego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o delegalizacji “Związku Glubkurskiego” a właściwie to uznania go za nielegalny, ponieważ legalnym nigdy nie był. “Związek Glukburski” powstał nie stosując się do Ustawy obowiązującej partie polityczne. W tym wypadku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło jego nielegalność – wcześniej ogłosiło, że podejmie takie kroki w przeciągu 48 […]

Read more "Delegalizacja Związku Glukburskiego"

Wizyta dyplomatyczna z Państwa Kościelnego Rotria

Dziś o godzinie 16:00 do Nowego Miasta nad Rahą wjechał z oficjalną wizytą Jego Królewska i Najwierniejsza Mość Wilhelm Orański jako przedstawiciel Państwa Kościelnego Rotria w stosunkach międzynarodowych. Przygotowania do przyjazdu oficjela trwała od wczesnych godzin porannych co wiązało się z wieloma utrudnieniami w ruchu drogowym. Wizyta miała charakter oficjalny więc w miejscu zebrały się […]

Read more "Wizyta dyplomatyczna z Państwa Kościelnego Rotria"

Polityczna walka czy sprawiedliwość ?

Dzisiaj w godzinach wieczornych DP Lord Konsul, Marszałek Sejmu Bohider hr. Lasklajov złożył doniesienie do Sądu Konstytucyjnego zaskarżając ustawę PK/2/2017 mówiącą o podziale administracyjnym. Zgłosił swoje obawy nt. przeprowadzonego niepoprawnie głosowania nad ustawą podczas Sejmu V kadencji i prowadzenia obrad przez Pana Wilkelma Schonenbau’a. Oprócz wątpliwości co do głosowania stwierdził, że możliwe jest popełnienie przestępstwa. […]

Read more "Polityczna walka czy sprawiedliwość ?"

Złodziejstwo czy troska ?

   Dzisiaj w godzinach popołudniowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i Sprawiedliwości wydało rozporządzenie o konfiskacie majątków Kościoła Słowiańskiego na rzecz skarbu państwa. Czy ta nagła zmiana polityki władz nie jest zaskakująca ? Jakie są intencje ministerstwa aby odbierać majątki ziemskie Kościołowi ?       Inicjatywa wyszła od przewodniczącego Stronnictwa Republikańskiego – partii, która na […]

Read more "Złodziejstwo czy troska ?"

Poparcie monarchii wśród obywateli Przedrusi

Nasza ojczyzna po długim okresie panowania najpierw reżimu, następnie republikanizmu zdecydowała się wrócić do wielowiekowej tradycji monarchistycznej naszego kraju. Po niedługim czasie istnienia monarchii nasza redakcja zdecydowała się zapytać obywateli jakie jest ich spojrzenie na monarchię, w naszym odczuciu początkowy entuzjazm był wielki, było nawet słychać głosy aby wzmacniać siłę monarchy aktualnie entuzjazm maleje – […]

Read more "Poparcie monarchii wśród obywateli Przedrusi"

Nowość na scenie politycznej !

    Chwała Wielkiej Przedrusi ! – tak przywitali Republikę Przedruską założyciele nowej siły politycznej w Republice. Jak sami założyciele podkreślają reprezentują oni prawą stronę polityczną w naszym kraju, której, jak twierdzą, brak.     Przewodniczącym nowej siły politycznej został Józef Markiewicz – aktualny Minister Wojny w rządzie Terezy Machovej. Kongres założycielski Ligii Przedrusinów miał […]

Read more "Nowość na scenie politycznej !"

Ruszyło z kopyta

Odkąd Republika Przedruska zaczęła borykać się z kryzysem parlamentarnym począwszy od premiera Laskajova i niechlubnej koalicji, na kandydacie na premiera Sirilu Vojoku kończąc ludzie zaczęli tracić nadzieję na jakiekolwiek dobre rozwiązanie w tej sprawie. Okazało się, że dobrym lekarstwem jest kobieta – Tereza Machova – nowy premier sprawdza się doskonale w swojej roli. Rząd Machovej nie tylko zaczął pracować odkąd tylko rozpoczął urząd, ale i udało mu się rozwiązać kryzysy, które były w mniemaniu wielu nie do rozstrzygnięcia. Należy mocno podkreślić, że rząd Machovej poradził sobie z największym kryzysem w historii naszego kraju – buntem Litowskim – dzięki stanowczemu działaniu Pani Premier ludzie mogą spokojnie chodzić po ulicach bez obaw, że zostaną trafieni cegłówką w głowę. Mamy głęboką nadzieję, że dobra passa Pani Machovej będzie kontynuowana i tego jej oraz jej rządowi życzymy.

 

Read more "Ruszyło z kopyta"