Niepodległość dolnogermańska. Księstwo Ostenmarkii.

Drugiego grudnia 2017 roku w Nowym Mieście Glukburskim (dziś już Nönstad) odbył się szczyt pojednawczy, który spowodował ogłoszenie niepodległości Województwa Poddrevsko – Dolnogermańskiego. Dziś na terenach tego kraju powstało nowe, niezależne państwo – Księstwo Ostenmarkii. Wynikło ono z powodu popularnych protestów promonarchistycznych w Monarchii Przedruskiej i coraz większych różnic politycznych między narodami Przedruskim i Dolnogermańskim.

Dolnogermanie ostro wzięli się do roboty – jako zwolennicy monarchii zapewnili Jej Królewskiej Mości schronienie w jej (dotąd) letniej rezydencji na terenach Księstwa w Stš  (dziś już Maragaretenberg), ponadto trwają prace nad konstytucją, a regent księstwa wydał dekret o dolnogermanizacji terenów księstwa.

Z miast, urzędów, pism, znaków znikają wszelkie ślady języka i kultury Przedruskiej i zostaje to zastąpione kulturą i językiem dolnogermańskim. Dolnogermanie, którzy od zawsze mieszkali na tych terenach mieli prawa mniejszości narodowej, w historii niegdyś niezależni nigdy o swojej niezależności nie zapomnieli.

W Radzie Konstytucyjnej Księstwa Ostenmarkii poruszony został temat podziału Skarbu Monarchii Przedruskiej między dwa narody. Co na to przerduski rząd i naród ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s