Polityczna walka czy sprawiedliwość ?

Dzisiaj w godzinach wieczornych DP Lord Konsul, Marszałek Sejmu Bohider hr. Lasklajov złożył doniesienie do Sądu Konstytucyjnego zaskarżając ustawę PK/2/2017 mówiącą o podziale administracyjnym. Zgłosił swoje obawy nt. przeprowadzonego niepoprawnie głosowania nad ustawą podczas Sejmu V kadencji i prowadzenia obrad przez Pana Wilkelma Schonenbau’a. Oprócz wątpliwości co do głosowania stwierdził, że możliwe jest popełnienie przestępstwa.

Udało nam się zdobyć komentarz Pana Wilkelma Schonenbau’a na ten temat:

Ustawa była przyjęta zgodnie z procedurami, a ja czuję sie niewinny

Wilkelm Schonenbau

       Spodziewaliśmy się czegoś więcej, jednak Pan Schonenbau nie był zbyt rozmowny i wyraźnie poddenerwowany sprawą. Mamy również komentarz hr. Bohidera Lasklajova:

Sprawiedliwości musi stać się zadość i wszystkie wątpliwości muszą zostać rozwiązane i nie jest to żadna gra polityczna, a dbanie o interes państwa. Nie możemy sobie pozwolić na samowolkę w prowadzeniu obrad Sejmu i każde odstępstwo od panujących obecnie i w przeszłości zasad traktować poważnie.

hr.Bohider Lasklajov

   Nasza redakcja z ogromnym zaciekawieniem przygląda się sprawie i z pewnością będzie informować o jej postępach.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s