Delegalizacja Związku Glukburskiego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o delegalizacji “Związku Glubkurskiego” a właściwie to uznania go za nielegalny, ponieważ legalnym nigdy nie był. “Związek Glukburski” powstał nie stosując się do Ustawy obowiązującej partie polityczne. W tym wypadku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło jego nielegalność – wcześniej ogłosiło, że podejmie takie kroki w przeciągu 48 […]

Read more "Delegalizacja Związku Glukburskiego"

Wizyta dyplomatyczna z Państwa Kościelnego Rotria

Dziś o godzinie 16:00 do Nowego Miasta nad Rahą wjechał z oficjalną wizytą Jego Królewska i Najwierniejsza Mość Wilhelm Orański jako przedstawiciel Państwa Kościelnego Rotria w stosunkach międzynarodowych. Przygotowania do przyjazdu oficjela trwała od wczesnych godzin porannych co wiązało się z wieloma utrudnieniami w ruchu drogowym. Wizyta miała charakter oficjalny więc w miejscu zebrały się […]

Read more "Wizyta dyplomatyczna z Państwa Kościelnego Rotria"

Polityczna walka czy sprawiedliwość ?

Dzisiaj w godzinach wieczornych DP Lord Konsul, Marszałek Sejmu Bohider hr. Lasklajov złożył doniesienie do Sądu Konstytucyjnego zaskarżając ustawę PK/2/2017 mówiącą o podziale administracyjnym. Zgłosił swoje obawy nt. przeprowadzonego niepoprawnie głosowania nad ustawą podczas Sejmu V kadencji i prowadzenia obrad przez Pana Wilkelma Schonenbau’a. Oprócz wątpliwości co do głosowania stwierdził, że możliwe jest popełnienie przestępstwa. […]

Read more "Polityczna walka czy sprawiedliwość ?"

WIELKIE ZMIANY NA SCENIE POLTYCZNEJ

    Wyniki wyborów na Sejm VI kadencji zaskoczył nie tylko polityków, ale całe społeczeństwo. Sondaż wyborczy, który został przeprowadzony przez “Przedruskie Wieści” zapowiadał wygraną BZO (Socjaldemokratów), jednak wydawało się to skrajnie niemożliwym scenariuszem. Konfederacja Centro – Prawicy (Partia Konserwatywna + Stronnictwo Republikańskie) rozpadła się zaraz po przegranych wyborach. Strona polityczna, która przez wiele kadencji […]

Read more "WIELKIE ZMIANY NA SCENIE POLTYCZNEJ"

Nowa Konstytucja

Trzynastego marca 2017 roku została uchwalona i wprowadzona w życie nowa konstytucja na terenie naszego kraju. Utwierdziła ona rolę i siłę monarchii w naszym kraju, oczywiście pozostajemy krajem demokratycznym – dzięki Bogu ! Obywatele naszego kraju tłumnie świętują z okazji uchwalenia nowej konstytucji, część z nich – głównie zwolennicy skrajnie lewej strony politycznej protestują wobec […]

Read more "Nowa Konstytucja"