Złodziejstwo czy troska ?

   Dzisiaj w godzinach popołudniowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i Sprawiedliwości wydało rozporządzenie o konfiskacie majątków Kościoła Słowiańskiego na rzecz skarbu państwa. Czy ta nagła zmiana polityki władz nie jest zaskakująca ? Jakie są intencje ministerstwa aby odbierać majątki ziemskie Kościołowi ?       Inicjatywa wyszła od przewodniczącego Stronnictwa Republikańskiego – partii, która na […]

Read more "Złodziejstwo czy troska ?"

Poparcie monarchii wśród obywateli Przedrusi

Nasza ojczyzna po długim okresie panowania najpierw reżimu, następnie republikanizmu zdecydowała się wrócić do wielowiekowej tradycji monarchistycznej naszego kraju. Po niedługim czasie istnienia monarchii nasza redakcja zdecydowała się zapytać obywateli jakie jest ich spojrzenie na monarchię, w naszym odczuciu początkowy entuzjazm był wielki, było nawet słychać głosy aby wzmacniać siłę monarchy aktualnie entuzjazm maleje – […]

Read more "Poparcie monarchii wśród obywateli Przedrusi"

Wielkie zagrożenie powodziowe

Po kończącej się ogromnej fali mrozów stopniowo zaczynają topnieć w naszych miastach zamarznięte rzeki, aktualne zagrożenie powodziowe jest niezwykle wysokie, ponieważ poprzednie władze nie robiły nic w celu modernizacji wałów powodziowych. Na największe straty zostanie skazany prawdopodobnie powiat Górnobrzeski gdzie infrastruktura sięga jeszcze czasów reżimu (!). Radzimy wszystkim mieszkańcom silnie się zsolidaryzować w obliczu takiego […]

Read more "Wielkie zagrożenie powodziowe"